INFORMATOR BIBLIOTEKI MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ – pismo tworzone przez bibliotekarzy Biblioteki Międzywydziałowej. Treść informatora zawiera informacje o ważnych i przydatnych źródłach elektronicznych, aktualności biblioteczne, w tym także rejestr nowości wydawniczych wpływających do biblioteki w bieżącym roku oraz kronikę wydarzeń. Informator BM wydawany jest średnio dwa razy w roku, w dwóch równoległych wersjach – dla pracowników Instytutu Językoznawstwa, Instytutu Literatury i Nowych Mediów, Wydziału Humanistycznego oraz dla pracowników Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej, Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia.

Informator BM 10 / 2023 /wersja z nowościami z zakresu kultury fizycznej i zdrowia/
Informator BM 10 / 2023 /wersja z nowościami z zakresu nauk filologicznych/

Numery archiwalne Informatora BM    wkrótce na stronie