RANKINGI CZASOPISM

EWALUACJA 2017-2020

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 r. poz 392)

 

BIBLIOMETRYCZNE BAZY DANYCH

  • Web of Science Core Collection – interdyscyplinarna baza indeksująca artykuły z czasopism z IF umożliwiająca wygenerowanie raportu cytowań.
  • Scopus – interdyscyplinarna baza danych umożliwiająca wygenerowanie raportu cytowań.

POLSKIE BAZY PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

INFORMACJE DODATKOWE

Ostatnia aktualizacja: 26.11.2021