RANKINGI CZASOPISM

20211201_Wykaz_dyscyplin_przypisanych_do_czasopism_naukowych_i_materiałów_konferencyjnych

Treść komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

EWALUACJA 2017-2020

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 r. poz 392)

 

BIBLIOMETRYCZNE BAZY DANYCH

  • Web of Science Core Collection – interdyscyplinarna baza indeksująca artykuły z czasopism z IF umożliwiająca wygenerowanie raportu cytowań.
  • Scopus – interdyscyplinarna baza danych umożliwiająca wygenerowanie raportu cytowań.

POLSKIE BAZY PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

INFORMACJE DODATKOWE

ALTMETRIA

(wskaźniki altmetryczne pokazują zasięg oddziaływania prac naukowych w sieci poprzez zbieranie danych pozostawionych przez ich użytkowników, takich jak: dane z menedżerów bibliografii, komentarze, rekomendacje, wpisy na blogach, tweety, polubienia  i in.) Alternatywne metryki uzupełniają tradycyjne metryki oparte na cytowaniach i zyskują coraz większą popularność wśród instytucji akademickich jako prosty, ale skuteczny sposób mierzenia osobistego wpływu poszczególnych badaczy. Pomaga to autorom zademonstrować ich wpływ badawczy wkrótce po publikacji i zbudować osiągnięcia akademickie.

  • Altmetric jest wiodącym dostawcą alternatywnych mierników wpływu badań. Zainstalowanie wtyczki Altmetric w przeglądarkach: Chrome, Safari, Firefox pozwoli na śledzenie altmetrycznych danych opublikowanego artykułu.
  • Dimensions – aplikacja umożliwiająca wyszukiwanie wskaźników altmetrycznych w indeksowanych publikacjach.
  • Impactstory – serwis pozwalający na wyszukiwanie i zestawianie różnych wskaźników altmetrycznych poprzez profil autora ORCID lub Tweeter.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 4.01.2022