NEW Open Access Button

POLSKIE WYSZUKIWARKI

CEON  Polski agregator, który widzi prawie 50 tys. artykułów z 16 polskich repozytoriów naukowych. Utworzony został przez ICM UW.

FBC Federacja Bibliotek Cyfrowych stworzona przez PCSS Poznań. Przeszukuje zbiory polskich instytucji kultury on-line. Baza liczy już ponad 6,7 miliona obiektów.

NAUKA POLSKA Bazy danych oraz opisy prac: ◦ naukowo-badawczych ◦ badawczo-rozwojowych ◦ rozpraw doktorskich i habilitacyjnych ◦ ekspertyz naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych

PSJD (Polish Scientific Journal Database) baza danych o zawartości czasopism wydawanych przez sekcję rolniczą i biologiczną Polskiej Akademii Nauk.

ZAGRANICZNE WYSZUKIWARKI

Academic Index – metawyszukiwarka treści naukowych indeksująca strony naukowe,  strony  informacyjne, konsorcja biblioteczne i edukacyjne. Można zawęzić wyszukiwanie do wybranych kategorii: nauki społeczne, nauki techniczne, materiały źródłowe, dokumenty audiowizualne.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine, opracowana w Bibliotece W Bielefeldzie, 2004 r.) – wyszukiwarka publikacji naukowych w wolnym dostępie z repozytoriów, katalogów, archiwów czasopism, bibliotek cyfrowych. W wynikach podane są dokładne dane bibliograficzne. Przeszukuje dane tzw. „głębokiego Internetu”.

CORE – wyszukiwarka zapewniająca bezpłatny i bezproblemowy dostęp do milionów artykułów naukowych zebranych od tysięcy dostawców danych Open Access, takich jak repozytoria instytucjonalne i tematyczne oraz czasopisma w otwartym dostępie i czasopisma hybrydowe

DART-Europe   Serwis wyszukiwawczy działający na zasadzie współpracy instytucji i konsorcjów naukowych pod egidą organizacji bibliotekarskiej LIBER. Rejestruje prawie 600 tys. pełnych tekstów rozpraw z 579 uczelni z 28 krajów, w tym z wielu uczelni z Polski. Jest to centralny katalog rozpraw naukowych obronionych w Europie.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) – to największy portal, na którym można znaleźć otwarte czasopisma.
Obecnie baza danych zawiera ponad 16 500 recenzowanych czasopism o otwartym dostępie, obejmujących wszystkie dziedziny nauki, technologii, medycyny, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych. Wydawcy czasopism z otwartym dostępem (ze wszystkich krajów i we wszystkich językach) mogą ubiegać się o włączenie tychże periodyków do bazy. Należy jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie czasopisma otwarte są zgłaszane do indeksowania w DOAJ, a także, że część z nich zostaje odrzucona w procesie kwalifikacyjnym z uwagi na stosowanie drapieżnych praktyk.

DOAB (Directory of Open Books) portal  wyszukiwawczy, który indeksuje i zapewnia dostęp do wysokiej jakości recenzowanych książek w otwartym dostępie oraz pomaga użytkownikom znaleźć zaufanych wydawców książek dostępnych w formule open access. Wszystkie usługi DOAB są bezpłatne, a wszystkie dane są dostępne bezpłatnie. Zasoby serwisu to dostarczane przez wydawców metadane, które można przeszukiwać i przeglądać wg tytułów, dziedzin, języków, wydawców itd. Serwis prowadzi DOAB Foundation, holenderska organizacja non profit powołana przez  OAPEN Foundation i OpenEdition.

FreeFullPDF  Wyszukiwarka pełnotekstowych treści naukowych w formacie PDF

Genamics JournalSeek Obszerna w pełni skategoryzowana wyszukiwarka informacji o czasopismach dostępnych w Internecie. Baza zawiera obecnie 39226 tytułów. Informacje o czasopiśmie obejmują opis (cele i zakres), skrót czasopisma, link do strony głównej czasopisma, kategorię przedmiotu i numer ISSN. Przeszukiwanie tych informacji pozwala na szybkie znalezienie potencjalnych czasopism związanych z daną dziedziną, w których np. można opublikować swoje badania.

Globa EDT Service  Przeszukuje ponad 5 916 225 prac dyplomowych z całego świata. Jest tworzony przez University of Cape Town, South Africa i zawiera informacje o elektronicznych rozprawach naukowych (ETD), w tym pracach doktorskich, habilitacyjnych i magisterskich

Google Scholar  – wyszukiwarka tekstów naukowych, wyszukuje materiały z wielu dziedzin i źródeł. Przeszukuje artykuły recenzowane, prace naukowe, książki, streszczenia i artykuły, prace wydawane przez uczelnie, towarzystwa naukowe, raporty techniczne, materiały konferencyjne, zasoby repozytoriów.

Google książki – przydatna w poszukiwaniu treści  naukowych wyszukiwarka książek wykorzystująca technologię OCR (wyszukiwanie pełnotekstowe, przeszukiwanie zawartości książek). Projekt digitalizacyjny firmy Google, powstały w 2004 r. , prowadzony we współpracy z bibliotekami i wydawcami.

Microsoft Academic Inteligentna, precyzyjna wyszukiwarka treści naukowych, a także naukowców, instytucji, konferencji i czasopism

Library Hub Discover – umożliwia dostęp do szczegółowych informacji o materiałach przechowywanych w wielu brytyjskich bibliotekach krajowych, akademickich i specjalistycznych.

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)  Holenderski portal wyszukiwawczy zapewniający dostęp do informacji naukowych, w tym publikacji w otwartym dostępie) z repozytoriów wszystkich holenderskich uniwersytetów, KNAW, NWO i szeregu instytutów badawczych, zbiorów danych z niektórych narodowych archiwów danych w Holandii, a także opisów projektów badawczych, badaczy i instytutów badawczych.

Open Access Button (OAB) to platforma i wtyczka do przeglądarki internetowej  odsyłająca do bezpłatnej wersji tekstu, który użytkownik znalazł jedynie w formie odpłatnej. OAB  przeszukuje wszystkie agregowane repozytoria na świecie, czasopisma hybrydowe, czasopisma otwarte i strony własne autorów. Wyszukiwanie dostępnych tekstów naukowych na platformie Open Access Button jest możliwe poprzez wpisanie tytułu lub trwałego identyfikatora (DOI, PMID, PMC ID) czy odnośnika do strony, na której użytkownik znalazł artykuł w formie odpłatnej. Drugim sposobem uzyskania wyniku jest zainstalowanie bezpłatnej wtyczki do przeglądarki internetowej. Kiedy użytkownik znajduje się na stronie z płatnym dostępem do publikacji,  kliknięcie ikonki wtyczki OAB spowoduje  błyskawiczne wyszukiwanie dostępnej wersji artykułu.  Jeśli tekst nie jest dostępny bezpłatnie, można skorzystać z opcji „Request”, czyli złożyć prośbę o udostępnienie artykułu.  Administratorzy strony OAB kontaktują się z autorem publikacji, zachęcając go do udostępnienia publikacji w otwartym repozytorium. Jeśli praca pojawi się w otwartym dostępie, zamawiający dostaje powiadomienie od serwisu.

OpenDoar  (Directory of Open Access Repositories) – wyszukiwarka repozytoriów i instytucjonalnych bibliotek cyfrowych z całego świata. Pozwala na wyszukiwanie wg tematyki, dziedziny nauki, typu publikacji, typu użytego oprogramowania (do budowy repozytorium, biblioteki cyfrowej), rodzaju strony WWW (edukacyjne, rządowe, itp.), kraju i języka.

Paperity – multidyscyplinarny zbiór czasopism i artykułów Open Access, „złotych” i „hybrydowych”. Zapewnia łatwy i nieograniczony dostęp do tysięcy czasopism z setek dyscyplin w jednym miejscu. Paperity przypisuje stałe adresy (URL) stronom z artykułami zapewniając użytkownikowi bezterminowy dostęp. Wyszukiwarka indeksuje wyłącznie rzetelne źródła literatury stricte naukowej. Partnerami Paperity są: EBSCO, WorldCat, Altmetric,  StrikePlagiarism.com i Plagiat.pl

RefSeek – wyszukiwarka naukowych treści Internetu dla studentów i naukowców. Przeszukuje ponad miliard dokumentów: strony www, książki, encyklopedie, czasopisma, dokumenty w formacie PDF, prezentacje, filmy.

ResearchGate – wyszukiwarka, baza danych oraz zbiór narzędzi ułatwiających publikowanie treści naukowych. Użytkownicy mają możliwość opublikowania na prywatnym profilu własnych prac naukowych, wykładów, referatów i artykułów. Platforma posiada także wiele funkcji charakterystycznych dla serwisów społecznościowych: możliwość wymiany wiadomości w sieci, utrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami na forach internetowych, tworzenie blogów oraz udział w wirtualnych grupach dyskusyjnych. Wiele organizacji naukowych korzysta z ResearchGate jako narzędzia do komunikacji pomiędzy swoimi członkami. Przy poszukiwaniu literatury naukowej, internauci mogą korzystać z takich baz danych jak: PubMed, ArXiv, IEEE, CiteSeer, czy NASA Library. ResearchGate umożliwia samodzielne archiwizowanie tekstów (Self-Archiving), korzystanie z wirtualnej biblioteki (Virtual Library), oraz tworzenie tzw. Microarticles, czyli abstraktów do 306 słów. Dodatkowo użytkownicy korzystając z aplikacji Similar Abstract Search Engine (SASE), można otrzymać semantyczną analizę wybranego abstraktu w celu odszukania powiązanych z nim artykułów. W zakładce ResearchJobs znajdują się oferty pracy w branży naukowej.

 

Ostatnia aktualizacja: 13.12.2022