ŹRÓDŁA WIELODZIEDZINOWE

  • Ibuk Libra – wirtualna czytelnia umożliwiająca bezpłatne korzystanie z e-booków. Dostęp do kolekcji US z komputerów domowych oraz urządzeń mobilnych można uzyskać, wysyłając prośbę na adres Wypożyczalni BG US: info@bg.szczecin.pl, a także telefonując pod numer: 91 444 24 05 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.00). W aktualnej kolekcji Uniwersytetu Szczecińskiego (w ramach subskrypcji ważnej do kwietnia 2022 r.)  znajdują się publikacje wybrane dla Biblioteki Międzywydziałowej (321 pozycji):

– z zakresu filologii polskiej i słowiańskiej (kolor szary),
– z zakresu filologii germańskiej (kolor żółty),
– z zakresu filologii obcych (kolor czerwony i zielony),
– z zakresu kultury fizycznej i promocji zdrowia (kolor niebieski).

Dodatkowe informacje:
Wykaz wszystkich publikacji zakupionych przez US
Instrukcja konfiguracji serwisu Ibuk Libra  • E-KSIĄŻKI (wyszukiwarka Biblioteki Wirtualnej Nauki) Wyszukiwarka będzie docelowo obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley. Obecnie można przeglądać 77497 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004-2018, 2515 e-książek wydanych przez Elseviera w latach 2011-2015 oraz 2449 e-książek wydanych przez Wileya w roku 2009 i 2015 . Wyszukiwarka pozwala wybrać jedną z 31 dziedzin tematycznych i 209 poddziedzin. Wybór dziedziny jest konieczny.

  • CZASOPISMA  (wyszukiwarka Biblioteki Wirtualnej Nauki) Narzędzie do wyszukiwania czasopism wydawców Elsevier (1819 tytułów), Springer (2243 tytuły) i Wiley (1410 tytułów) dostępnych w licencjach krajowych w roku 2019.

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2021 r.