ŹRÓDŁA WIELODZIEDZINOWE

Dostęp do kolekcji US spoza sieci uczelnianej możliwy jest po otrzymaniu w Bibliotece Międzywydziałowej lub w Wypożyczalni Biblioteki Głównej US kodu dostępu. Otrzymane kody do kolekcji IBUK libra 2023/2024 zachowują swoją ważność do 31.05.2024 r.
Kontakt: Biblioteka Międzywydziałowa: tel. 91 444 26 41; e-mail: biblioteka.miedzywydzialowa[at]usz.edu.pl

Dodatkowe informacje:
Przewodnik po platformie IBUK Libra
Instrukcja konfiguracji serwisu Ibuk Libra
  • CZASOPISMA  (wyszukiwarka Biblioteki Wirtualnej Nauki) Narzędzie do wyszukiwania czasopism wydawców Elsevier (1819 tytułów), Springer (2243 tytuły) i Wiley (1410 tytułów) dostępnych w licencjach krajowych w roku 2019.

  • E-KSIĄŻKI (wyszukiwarka Biblioteki Wirtualnej Nauki) Wyszukiwarka będzie docelowo obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley. Obecnie można przeglądać 77497 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004-2018, 2515 e-książek wydanych przez Elseviera w latach 2011-2015 oraz 2449 e-książek wydanych przez Wileya w roku 2009 i 2015 . Wyszukiwarka pozwala wybrać jedną z 31 dziedzin tematycznych i 209 poddziedzin. Wybór dziedziny jest konieczny.

  • Otwórz Książkę – cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy.

Ostatnia aktualizacja: 5.06.2023 r.