ŹRÓDŁA WIELODZIEDZINOWE

  • Ibuk Libra – wirtualna czytelnia umożliwiająca bezpłatne korzystanie z e-booków. Dostęp do kolekcji US spoza sieci uczelnianej możliwy jest po otrzymaniu w Bibliotece Międzywydziałowej lub w Wypożyczalni Biblioteki Głównej US kodu dostępu. Otrzymane kody do kolekcji IBUK libra 2021/2022 zachowują swoją ważność do 14.04.2023 r.
    Kontakt: Biblioteka Międzywydziałowa: tel. 91 444 26 41; e-mail: biblioteka.miedzywydzialowa[at]usz.edu.pl
    W aktualnej kolekcji Uniwersytetu Szczecińskiego (w ramach subskrypcji ważnej do 14 kwietnia 2023 r.)  znajdują się 232 publikacje wybrane dla Biblioteki Międzywydziałowej:

– z zakresu filologii polskiej i słowiańskiej,
– z zakresu filologii obcych,
– z zakresu kultury fizycznej i promocji zdrowia.

Dodatkowe informacje:
Wykaz wszystkich publikacji zakupionych przez US
Przewodnik po platformie IBUK Libra
Instrukcja konfiguracji serwisu Ibuk Libra
  • E-KSIĄŻKI (wyszukiwarka Biblioteki Wirtualnej Nauki) Wyszukiwarka będzie docelowo obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley. Obecnie można przeglądać 77497 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004-2018, 2515 e-książek wydanych przez Elseviera w latach 2011-2015 oraz 2449 e-książek wydanych przez Wileya w roku 2009 i 2015 . Wyszukiwarka pozwala wybrać jedną z 31 dziedzin tematycznych i 209 poddziedzin. Wybór dziedziny jest konieczny.

  • CZASOPISMA  (wyszukiwarka Biblioteki Wirtualnej Nauki) Narzędzie do wyszukiwania czasopism wydawców Elsevier (1819 tytułów), Springer (2243 tytuły) i Wiley (1410 tytułów) dostępnych w licencjach krajowych w roku 2019.

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2022 r.