NARZĘDZIA i ŹRÓDŁA DO PUBLIKOWANIA W FORMULE OPEN ACCESS

gold road:

 • Open Journal Matcher narzędzie, które na podstawie wpisanego abstraktu, dopasowuje do niego dziedzinowo pięć czasopism publikowanych w otwartym dostępie.
  Aplikacja została zbudowana w oparciu o DOAJ (Directory of Open Access Journals), bazę danych zawierającą spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy. Open Journal Matcher działa tylko dla abstraktów w języku angielskim. Po wpisaniu (lub wklejeniu) własnego streszczenia, Open Journal Matcher sugeruje autorowi pięć tytułów czasopism w otwartym dostępie, najbardziej zbliżonych tematyką do wprowadzonego tekstu.
  Narzędzie ma służyć autorom, którzy chcą znaleźć odpowiednie czasopisma OA do publikacji swojej pracy. Aplikacja jest oprogramowaniem typu open source. Zarówno kod całego projektu, jak i algorytm dopasowujący są objęte otwartą licencją MIT (stworzoną przez Massachusetts Institute of Technology).
 • Sherpa RoMEO – serwis, który gromadzi, analizuje i udostępnia informacje o politykach otwartego dostępu stosowanych przez wydawców z całego świata.
  Serwis dostarcza informacje o możliwości (lub jej braku) publikowania i archiwizowania preprintów, postprintów oraz wersji wydawcy, ewentualnym okresie karencji (embargo) i miejscach, w których można archiwizować publikacje (np. instytucjonalne repozytoria czy własne strony internetowe). Bazę można przeszukiwać po tytule czasopisma, numerze ISSN oraz nazwie wydawcy.
  Serwis jest również cennym źródłem informacji dla autorów, którzy dopiero poszukują czasopisma, w którym chcieliby publikować. Mogą oni szybko zweryfikować, czy upowszechniając elektroniczną wersję artykułu w sieci nie naruszą warunków umowy z określonym wydawcą.
 • Sherpa Juliet to serwis z narzędziem wyszukiwawczym przeznaczony dla naukowców, skupiający aktualne informacje dotyczące polityki i wymogów instytucji finansujących badania w zakresie otwartego dostępu, publikowania i archiwizacji danych.
 • Sherpa Fact narzędzie porównawcze bazujące na danych z serwisów Sherpa RoMEO i Sherpa Juliet, które dostarcza naukowcom jasnych wskazówek, czy polityka wydawcy danego czasopisma jest zgodna z polityką otwartego dostępu fundatora.
 • Journal Checker Tool narzędzie (obecnie w wersji beta), które umożliwia badaczom sprawdzenie zgodności czasopism naukowych i platform publikacyjnych z Planem S, w tym również z polityką Narodowego Centrum Nauki dotyczącą otwartego dostępu. Dane wykorzystywane w JCT pochodzą z serwisów Shareyourpaper-Permissions i Directory of Open Access Journals (DOAJ). Więcej informacji znajduje się na stronie Koalicji S.

green road:

 • OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) światowy katalog otwartych akademickich repozytoriów.
  Każdy rekord w OpenDOAR jest dokładnie sprawdzany pod względem spełnienia kryteriów włączenia do zasobu zgłoszonego repozytorium. Katalog daje możliwość filtrowania wyników, m.in. według kraju i regionu, typu repozytorium, dziedziny.
 • ROAR – katalog otwartych repozytoriów, utworzony celem promowania rozwoju otwartego dostępu poprzez dostarczanie aktualnych informacji o rozwoju i stanie repozytoriów na całym świecie.
 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON)daje polskim naukowcom możliwość prostego i szybkiego umieszczenia prac naukowych w otwartym dostępie.
 • ShareYourPaper  – narzędzie, które na podstawie wpisanego numeru DOI publikacji wskazuje, czy i gdzie można ją samodzielnie zarchiwizować w formule Open Access (sprawdza, czy wydawca czasopisma, w którym publikacja ukazała się w wersji papierowej, umożliwia zarchiwizowanie publikacji w repozytorium OA).
 • Repozytorium publikacji i Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Szczecińskiego: – publikacje na platformie są umieszczane na podstawie bazy publikacji pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego (Publi). Więcej informacji można uzyskać w Oddziale Monitoringu Naukowego w Bibliotece Głównej US.
 • ResearchGate – wyszukiwarka, baza danych oraz zbiór narzędzi ułatwiających publikowanie treści naukowych. Użytkownicy mają możliwość opublikowania na prywatnym profilu własnych prac naukowych, wykładów, referatów i artykułów. Platforma posiada także wiele funkcji charakterystycznych dla serwisów społecznościowych: możliwość wymiany wiadomości w sieci, utrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami na forach internetowych, tworzenie blogów oraz udział w wirtualnych grupach dyskusyjnych. Wiele organizacji naukowych korzysta z ResearchGate jako narzędzia do komunikacji pomiędzy swoimi członkami. Przy poszukiwaniu literatury naukowej, internauci mogą korzystać z takich baz danych jak: PubMed, ArXiv, IEEE, CiteSeer, czy NASA Library. ResearchGate umożliwia samodzielne archiwizowanie tekstów (Self-Archiving), korzystanie z wirtualnej biblioteki (Virtual Library), oraz tworzenie tzw. Microarticles, czyli abstraktów do 306 słów. Dodatkowo użytkownicy korzystając z aplikacji Similar Abstract Search Engine (SASE), można otrzymać semantyczną analizę wybranego abstraktu w celu odszukania powiązanych z nim artykułów. W zakładce ResearchJobs znajdują się oferty pracy w branży naukowej.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 18.08.2022