NARZĘDZIA i ŹRÓDŁA DO PUBLIKOWANIA W FORMULE OPEN ACCESS

gold road:

 • Open Journal Matcher narzędzie, które na podstawie wpisanego abstraktu, dopasowuje do niego dziedzinowo pięć czasopism publikowanych w otwartym dostępie.
  Aplikacja została zbudowana w oparciu o DOAJ (Directory of Open Access Journals), bazę danych zawierającą spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy. Open Journal Matcher działa tylko dla abstraktów w języku angielskim. Po wpisaniu (lub wklejeniu) własnego streszczenia, Open Journal Matcher sugeruje autorowi pięć tytułów czasopism w otwartym dostępie, najbardziej zbliżonych tematyką do wprowadzonego tekstu.
  Narzędzie ma służyć autorom, którzy chcą znaleźć odpowiednie czasopisma OA do publikacji swojej pracy. Aplikacja jest oprogramowaniem typu open source. Zarówno kod całego projektu, jak i algorytm dopasowujący są objęte otwartą licencją MIT (stworzoną przez Massachusetts Institute of Technology). 
 • Sherpa RoMEO – serwis, który gromadzi, analizuje i udostępnia informacje o politykach otwartego dostępu stosowanych przez wydawców z całego świata.
  Serwis dostarcza informacje o możliwości (lub jej braku) publikowania i archiwizowania preprintów, postprintów oraz wersji wydawcy, ewentualnym okresie karencji (embargo) i miejscach, w których można archiwizować publikacje (np. instytucjonalne repozytoria czy własne strony internetowe). Bazę można przeszukiwać po tytule czasopisma, numerze ISSN oraz nazwie wydawcy.
  Serwis jest również cennym źródłem informacji dla autorów, którzy dopiero poszukują czasopisma, w którym chcieliby publikować. Mogą oni szybko zweryfikować, czy upowszechniając elektroniczną wersję artykułu w sieci nie naruszą warunków umowy z określonym wydawcą. 
 • Journal Checker Toolnarzędzie (obecnie w wersji beta), które umożliwia badaczom sprawdzenie zgodności czasopism naukowych i platform publikacyjnych z Planem S, w tym również z polityką Narodowego Centrum Nauki dotyczącą otwartego dostępu. Dane wykorzystywane w JCT pochodzą z serwisów Shareyourpaper-Permissions i Directory of Open Access Journals (DOAJ). Więcej informacji znajduje się na stronie Koalicji S.

green road:

 • OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) światowy katalog otwartych akademickich repozytoriów.
  Każdy rekord w OpenDOAR jest dokładnie sprawdzany pod względem spełnienia kryteriów włączenia do zasobu zgłoszonego repozytorium. Katalog daje możliwość filtrowania wyników, m.in. według kraju i regionu, typu repozytorium, dziedziny.
   
 • ROAR – katalog otwartych repozytoriów, utworzony celem promowania rozwoju otwartego dostępu poprzez dostarczanie aktualnych informacji o rozwoju i stanie repozytoriów na całym świecie. 
 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON)daje polskim naukowcom możliwość prostego i szybkiego umieszczenia prac naukowych w otwartym dostępie. 
 • ShareYourPaper  – narzędzie, które na podstawie wpisanego numeru DOI publikacji wskazuje, czy i gdzie można ją samodzielnie zarchiwizować w formule Open Access (sprawdza, czy wydawca czasopisma, w którym publikacja ukazała się w wersji papierowej, umożliwia zarchiwizowanie publikacji w repozytorium OA). 
 • Repozytorium publikacji i Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Szczecińskiego: – publikacje na platformie są umieszczane na podstawie bazy publikacji pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego (Publi). Więcej informacji można uzyskać w Oddziale Monitoringu Naukowego w Bibliotece Głównej US.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2021