PWN NAUKAbezpłatne e-czasopismo dla naukowców, dydaktyków i doktorantów. Zapewnia zawsze wiarygodne i aktualne informacje o nauce i szkolnictwie wyższym, wiedzę o optymalnych metodach i narzędziach przydatnych w prowadzeniu badań naukowych, wskazówki o sposobach pozyskania finansowania i rozliczania badań, wybór najciekawszych projektów edukacyjnych, programów stypendialnych, grantów oraz dotacji i wszelkie inne pomoce w planowaniu ścieżki kariery naukowej. W celu uzyskania dostępu do treści e-czasopisma należy włączyć darmową subskrypcję

 

 

 

 

 

ostatnia aktualizacja: 3.08.2022