TEST narzędzia Writefull: 01-30.06.2022

Writefull to narzędzie specjalnie zaprojektowane dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni służące do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Sugerowane poprawki opierają się na rzeczywistym zastosowaniu danego słowa czy struktury gramatycznej, zależnym od kontekstu, a nie na ustalonym zestawie reguł gramatycznych.

Writefull różni się od innych podobnych narzędzi tym, że wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się” na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism.

Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę. O wiele częściej niż inne ogólnodostępne narzędzia do sprawdzania gramatyki i pisowni, sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, znajduje brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla osób zamieszczających publikacje w międzynarodowych czasopismach.

Uczelniom oferowana jest licencja instytucjonalna umożliwiająca korzystanie z dodatków Writefull for WordWritefull for Overleaf, które działają bezpośrednio podczas pisania tekstów odpowiednio w edytorze tekstu Word i edytorze LaTeX Overleaf.  Do analizy już przygotowanych tekstów dostępna jest usługa Writefull Revise. Ostatnia opcja to Writefull Cite, która pozwala na zidentyfikowanie cytowanych fragmentów tekstu z brakującym zapisem bibliografii.

Writefull for WordWritefull for Overleaf wymagają instalacji wtyczki, dostępu do internetu i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni;  Writefull ReviseWritefull Cite działają bez ograniczeń przy użyciu przeglądarki internetowej, a linki dedykowane wyłącznie dla Uniwersytetu Szczecińskiego są podane w załączonym przewodniku. Nie ma ograniczeń co do liczby korzystających z Writefull w tym samym czasie podczas testowego dostępu; z Writefull można korzystać z dowolnych urządzeń niezależnie od lokalizacji.

https://www.notion.so/writefull/Writefull-Help-Center-31ac973a1a9d49a4aab75e3b3276d0af

W celu dokładnego zapoznania się z Writefull można odwiedzić stronę https://writefull.com/institutions.html lub obejrzeć nagranie z poświęconego mu webinarium:

http://www.jaceklewinson.com/files/Videos/Writefull_webinar_EN_2021.mp4