Książki wyróżnione punktorem dostępne są w Wypożyczalni BM.

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA (Siglum „G”) – księgozbiór dostępny w Czytelni Filologicznej

2020

Heigelmann-Siemińska Anita: Niemiecki GRAmatyka. Warszawa: Wydawnictwo Edgard, 2020. Sygnatura G.21297

2019

Hafner Fabjan, Pöckl Wolfgang (hrsg.): “…übersetzt von Peter Handke”: philologische und translationswissenschaftliche Anaysen. Berlin: Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur, © 2019. (Seria: TransÜD: Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens; Bd. 92). Sygnatura G.21246

Handke Peter: Am Felsfenster morgens (und andere Ortszeiten 1982-1987). Berlin: Suhrkamp Verlag, 2019. (Seria: Suhrkamp Taschenbuch; 5031). Sygnatura G.21247

Komenda-Earle Barbara, Nerlicki Krzysztof, Kasjanowicz-Szczepańska Monika, Sztandarska Katarzyna: Cogito, ergo sum: Wortschatz, Kognition, Text: Professor Ryszard Lipczuk zum 70. Geburstag gewidmet. (Seria: Schriftenreihe Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft; Band 12) Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2019. Sygnatura G.21228

Timm Uwe: Die Entdeckung der Currywurst: Novelle. München: dtv Verlagsgesellschaft, 2019. (Seria: Dtv; 12839). Sygnatura G.21248

Handke Peter: Die Obstdiebin oder Einfache Fahrt ins Landesinnere. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2019. (Seria: Suhrkamp Taschenbuch; 4950). Sygnatura G.21249

Golonka Joanna: Docendo discimus: Wörter, Sätze, Grammatik: Professor Ryszard Lipczuk zum 70. Geburstag gewidmet. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2019. (Seria: Schriftenreihe Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft; Band 11). Sygnatura G.21236

 

2018

Sulikowski Piotr, Szwajczuk Alina: Eigennamen in der Fachübersetzung: Namen der akademischen Institutionen Polens im Englischen und im Deutschen: ein Glossar mit Leitlinien. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2018. (Seria: Schriftenreihe Translatologie: Studien zur Übersetzungswissenschaft, Bd. 19). Sygnatura G.21294

Różewicz Janusz: Wiersze = Poems = Gedichte. Radomsko: Kraków: Miejski Dom Kultury; Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2018. Sygnatura P.28075

 

2016

Gansel Carsten: Moderne Kinder- und Jugendliteratur: Vorschläge für einen kompetenzorientierten Unterricht. Berlin: Cornelsen, 2016. (Seria: Scriptor Praxis). Sygnatura G.21240

 

2015

Hille Almut, Jambon Sabine, Meyer Marita (red): Globalisierung, Natur, Zukunft erzählen: aktuelle deutschsprachige Literatur für die internationale Germanistik und das Fach Deutsch als Fremdsprache. München: Iudicium, © 2015. Sygnatura G.20776

 

POZOSTAŁE FILOLOGIE (Siglum „P”) – księgozbiór dostępny w Czytelni Filologicznej

2020

[w języku polskim]

Suszek Ewelina: Figuracje braku i nieobecności: Miłobędzka – Białoszewski – Kozioł. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, © 2020. Sygnatura P.28071

Czaja Kamila: Hardy: Jacka Kaczmarskiego zmagania wybrane. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3895). Sygnatura P.28118

Dąbała Jacek: Medialne fenomeny i paradoksy. Kraków: Universitas, © 2020. Sygnatura P.28057

Wawrzyńczyk Jan (red.): Nowy słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. Sygnatura P.27963

Sławek Tadeusz, Kunce Aleksandra: Oikologia: powrót. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3845). Sygnatura P.28115

 

2019

[w języku polskim]

Janczewska Marta, Leociak Jacek (red.): Archiwum Ringelbluma: antologia. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019. (Seria: Biblioteka Narodowa, Seria I; nr 334). Sygnatura P.28077

Kurzawa Eugeniusz (red.): Biała Dama z pękiem kluczy: 111 podań i legend regionu Kozła. [Zbąszynek]: Stowarzyszenie Gmin RP Region Kozła, [2019]. Sygnatura P.27964

Bąk Magdalena: Camões i smak sardynek: polskie dziewiętnastowieczne relacje z podróży do Portugalii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 3878). Sygnatura P.28032

Kwak Karolina: Czy Kopciuszek musi być dziewczyną? : edukacja polonistyczna bez schematów rodzajowych. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, © 2019. (Seria: Edukacja Nauczycielska Polonisty; 31). Sygnatura P.28060

Markowska Anna: Dlaczego Duchamp nie czesał się z przedziałkiem? Kraków: TAiWPN Universitas, © 2019. Sygnatura P.28083

Dolata-Zaród Anna, Topa-Bryniarska Dominika: Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. T.1. Język francuski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. (Seria: Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach; nr 204). Sygnatura P.27971

Gwiazdowska Agnieszka, Lamża Zuzanna: Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. T. 2. Język hiszpański. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. (Seria: Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
nr 205). Sygnatura P.27972

Marcol-Cacoń Lucyna, Pastucha-Blin Agnieszka: Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. T. 3. Język włoski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. (Seria: Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach; nr 206). Sygnatura P.27973

Nowara-Matusik Nina (red.): Jeszcze o artyście (i sztuce): w literaturze, kulturze i nieopodal. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 3877). Sygnatura P.27976

Skwara Marek: Kazanie koronacyjne z 1717 roku: komentarz, edycja, objaśnienia. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019. (Seria: Rozprawy i Studia – Uniwersytet Szczeciński, t. (1156) 1082). Sygnatura P.28063

Mazurkowa Bożena (red.): Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3875). Sygnatura P.28099

 

Bielski Marcin, opracowali Dariusz Śnieżko, Dorota Kozaryn przy współudziale Eleny Karczewskiej: Kronika, to jest historyja świata. T.1.  Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019. Sygnatura P.28065

Bielski Marcin, opracowali Dariusz Śnieżko, Dorota Kozaryn przy współudziale Eleny Karczewskiej: Kronika, to jest historyja świata. T.2. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019. Sygnatura P.28066

Bielski Marcin, opracowali Dariusz Śnieżko, Dorota Kozaryn przy współudziale Eleny Karczewskiej: Kronika, to jest historyja świata. T.3. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019. Sygnatura P.28067

Bartos Ewa, Niesporek Katarzyna (red.): Literatura popularna. T.3, Kryminał. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 3879). Sygnatura P.28094

Mazurkowa Bożena (red.): Marginalia w książce dawnej i współczesnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 3856). Sygnatura P.27969

Nęcka Agnieszka, Wilk-Krzyżowska Emilia, Żórawska-Janik Natalia (red.): Milczę, więc jestem? : formy milczenia
w literaturze XX i XXI wieku.
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 3870). Sygnatura P.27967

Kiszka-Pytel Beata: Nazwy własne w najnowszej prozie polskiej – między idiolektem a problematyką współczesnej kultury. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach; nr 3871). Sygnatura P.28098

Kucz Anna: Nemezjan w kręgu antycznej tradycji łowieckiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 3869). Sygnatura P.27974

Kołodziejek Ewa: Nowe, nowsze, najnowsze: o zmianach we współczesnej polszczyźnie. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019. (Seria: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (1159) 1085). Sygnatura P.28064

Kałuża Anna, Baron-Milian Marta, Szopa Katarzyna (red.): Płeć awangardy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3897). Sygnatura P.28117

Wojnicka Joanna: Prorocy, kapłani, rewolucjoniści: szkice z historii kina rosyjskiego. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2019. (Seria: Horyzonty Kina; 20). Sygnatura P.28061

Lubocha-Kruglik Jolanta, Małysa Oksana, Wilk Gabriela (red.): Przestrzenie przekładu 3. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3811). Sygnatura P.27970

Nęcka Agnieszka, Nowacki Dariusz, Pasterska Jolanta (red.): Skład osobowy: szkice o prozaikach współczesnych. Cz.3. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach; nr 3865). Sygnatura P.28100

Bartmiński Jerzy (red.): Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. 2: Rośliny.  Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. Sygnatura P.27966

Sulikowski Piotr, Lesner Emil: Stilum vertas: podręcznik do nauki przekładu literackiego dla studentów neofilologii z ćwiczeniami. Szczecin: TransLand Publishing, 2019. Sygnatura P.28033, P.28034

Kudelski Zdzisław: Świadectwo – mit – tajemnica: o Gustawie Herlingu-Grudzińskim. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2019. (Seria: Jubileusze – Narodowe Centrum Kultury). Sygnatura P.28101

Maj Krzysztof: Światotwórstwo w fantastyce: od przedstawienia do zamieszkiwania. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, © 2019. Sygnatura P.28079

Górska Monika: Visual storytelling: jak opowiadać językiem video. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. (Seria: Marketing – Wydawnictwo Naukowe PWN). Sygnatura P.28080

Babik Wiesław (red.): Zarządzanie informacją. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. (Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; 193). Sygnatura P.28081

Fazan Jarosław, Zajas Krzysztof: Żagary: antologia poezji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019. (Biblioteka Narodowa. Seria 1, nr 335). Sygnatura P.28058

…………………………………………………………………………………………………….

[w języku angielskim]

Biały Paulina, Kuczok Marcin, Zabawa Marcin (ed.): A contrastive perspective on figurative language. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
nr 3824). Sygnatura P.27968

Aciman André: Call me by your name. London: Atlantic Books, 2019. Sygnatura P.27965

Hornby Nick: State of the union: a marriage in ten parts. [London]: Penguin Books, 2019. (Seria: Penguin. Fiction). Sygnatura P.27720

Ed. Wester Maisha L., Aldana Reyes Xavier (ed.): Twenty-first-century Gothic: an Edinburgh companion. Edinburgh: Edinburgh University Press, © 2019. (Seria: Edinburgh Companions to the Gothic). Sygnatura P.27646

……………………………………………………………………………………………………
[w języku francuskim]

Gałuskina Ksenia: La description lexicographique de la terminologie du droit pour les besoins de la traduction juridique du français vers le polonais: analyse orientée objet des unités lexicales de la classe d’objets. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3814). Sygnatura P.27562

Gadomska Katarzyna, Loska Agnieszka (red.): Littératures de l’imaginaire. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 3889). Sygnatura P.27975

 

2018

[w języku polskim]

Krakowska Joanna (red.): Agora: statystyki. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2018. Sygnatura P.27732

Fihel Marta: Angielski dla leniwych: zobacz-zrozum-zapamiętaj: nowatorska metoda wizualnej nauki angielskiego. Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2018. Sygnatura P.27727

Komorowska Ewa, Stanulewicz Danuta (red.): Barwa w języku, literaturze i kulturze. 9. Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018. Sygnatura P.27798

Rottenberg Anda: Berlińska depresja: dziennik, wrzesień 2015 – lipiec 2016. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018. Sygnatura P.27599

Tatarchyk Olga, Wysokińska Jelena, Liauchuk Volha: Codziennik rosyjski: doskonal język rosyjski każdego dnia. Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2018. Sygnatura P.27474

Jung Carl Gustav: Człowiek i jego symbole. Katowice: Wydawnictwo KOS, 2018. Sygnatura P.27475

Dziadek Adam (red.): Formy męskości: antologia przekładów. 3. [Warszawa]: IBL, © 2018. (Seria: Studia
o Męskości). Sygnatura P.27476

Red. Kuczyńska-Koschany Katarzyna, Szymańska Katarzyna: Ginczanka: na stulecie poetki. Kraków, Nowy Sącz: Wydawnictwo Pasaże, 2018. (Seria Przęsła). Sygnatura P.27367

Szymborska Wisława, Herbert Zbigniew: Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie: korespondencja 1955-1996. Kraków: Wydawnictwo a5, 2018. Sygnatura P.27615

Głowacka Maria: Kobieca proza science fiction w Polsce: teoria trzech kręgów. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3863). Sygnatura P.27718

Rudzka Zyta: Krótka wymiana ognia. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal, © 2018. (Seria: Archipelagi). Sygnatura P.27581

Gęsina Tomasz, Wilczek Wioletta (red.): Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3771). Sygnatura P.27462

Lipczuk Ryszard: Limeryki i inne wybryki. Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, [2018]. Sygnatura P.27804

Szymborska Wisława, Filipowicz Kornel: Listy: najlepiej w życiu ma Twój kot. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2016. Sygnatura P.27616

Lyons John D.: Literatura francuska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. (Seria: Krótkie Wprowadzenie; 10).  Sygnatura P.27729

Morawiec Arkadiusz: Literatura polska wobec ludobójstwa: rekonesans. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. Sygnatura P.27723

Kołodziejska-Smagała Zuzanna, Antosik-Piela Maria (red.): Literatura polsko-żydowska 1861-1918: studia i szkice. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. (Seria: Studia Polsko-Żydowskie). Sygnatura P.28073

Krakowska-Narożniak Joanna (red.): (Nie)świadomość teatru: wypowiedzi i rozmowy. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2018. Sygnatura P.27731

Szczygieł Mariusz: Nie ma. Warszawa: Dowody na Istnienie, 2018. Sygnatura P.27665

Maciołek Marcin: Obrazki do kształtowania percepcji słuchowej oraz wymowy cudzoziemców uczących się języka polskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. (Seria: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców). Sygnatura P.27171

Grochowski Grzegorz: Pamięć gatunków: ponowoczesne dylematy atrybucji gatunkowej. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo: Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, 2018. (Seria: NH. Nowa Humanistyka; t. 10). Sygnatura P.27597

Cave Nick: Pieśń torby na pawia. Stronie Śląskie: Biuro Literackie, 2018. (Seria: Proza – Biuro Literackie 50). Sygnatura P.27708

Cabré Jaume: Podróż zimowa. Warszawa: Marginesy, 2018. Sygnatura P.28084

Szopa Katarzyna: Poetyka rozkwitania: różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2018. (Seria: Lupa Obscura). Sygnatura P.27543

Pieniążek Marek: Polonistyka performatywna: o humanistycznych technologiach wytwarzania światów. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, © 2018. Sygnatura P.27584

Ogonowska Agnieszka: Psychologia mediów i komunikowania: wprowadzenie. Kraków: Impuls, 2018. Sygnatura P.27559

Sobczak Barbara: Retoryka telewizji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. (Seria: Filologia Polska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; nr 194). Sygnatura P.27374

Chałupnik Agata, Łuksza Agata, Adamiecka-Sitek Agata (red.): Rodzaju żeńskiego: antologia dramatu. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2018. Sygnatura P.27719

Pisarkiewicz Mirosław: Rzecz o niezapisanych wierszach. [Kraków]: Ridero, 2018. Sygnatura P.27430

Pietrzak-Thébault Joanna: [S]łowna kotka: obrazy, funkcje, przemiany włoskiej książki XVI wieku. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018. Sygnatura P.27499

Piela Agnieszka: Słownik frazeologizmów z archaizmami: pamiątki przeszłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. Sygnatura P.27554

Jędrzejczak Beata: Słownik sloganów reklamujących polskie marki terytorialne. T.1., Polska i województwa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. Sygnatura P.27541

Trzop Beata: Światy kobiet: nowe spojrzenie na narracje i doświadczenia polskich kobiet. Warszawa: Texter,
© 2018. (Seria Profesorska). Sygnatura P.27498

Warmbier Adriana Joanna: Tożsamość, narracja i hermeneutyka siebie: Paula Ricoeura filozofia człowieka. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, © 2018. (Seria: Horyzonty Nowoczesności; 124). Sygnatura P.27539

Szaruga Leszek: W tym samym czasie. Szczecin: Zaułek Wydawniczy Pomyłka, 2018. Sygnatura P.28076

Konończuk Elżbieta, Trusewicz Katarzyna, Trusewicz Szymon (red.): Wyobraźnia przestrzenna w perspektywie geopoetyki. Białystok: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet w Białymstoku, 2018. Sygnatura P.28112

Kaczmarski Paweł: Wysoka łączliwość: szkice o poezji współczesnej. Wrocław: Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, 2018. Sygnatura P.27741

 

Księżyk Rafał: Wywracanie kultury: o dandysach, hipsterach i mutantach. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2018. (Seria Dwutygodnik.com). Sygnatura P.27630

Potasińska Paulina, Stasieczek-Górna Magdalena (red.): Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej: “Życie zaczyna się po sześćdziesiątce…”. Warszawa: Polonicum; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. (Seria: Studia Glottotydaktyczne). Sygnatura P.27791

Brunton Finn: Zmyl trop: na barykadach prywatności w sieci: przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. Sygnatura P.27602

 

………………………………………………………………………………………………….
[w języku angielskim]

Charteris-Black Jonathan: Analysing political speeches: rhetoric, discourse and metaphor. London: Palgrave Macmillan Education, 2018. Sygnatura P.27587

Rapley Tim: Doing conversation, discourse and document analysis. Los Angeles; London; New Delhi; Singapore; Washington; Melbourn: SAGE, 2018. (Seria: The SAGE Qualitative Research Kit; 7). Sygnatura P.27570

Riley Catherine E.: Feminism and women’s writing: an introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press,
© 2018. Sygnatura P.27585

Hughes William: Key concepts in the gothic. Edinburgh: Edinburgh University Press, © 2018. (Seria: Key Concepts in Literature). Sygnatura P.27643

Genz Stéphanie, Brabon Benjamin A.: Postfeminism: cultural texts and theories. Edinburgh: Edinburgh University Press, © 2018. Sygnatura P.27644

Sulikowski Piotr Robert, Szwajczuk Anna: Proper names in professional translation: names of Polish academic institutions in English and German: a glossary with guidelines = Eigennamen in der Fachübersetzung: Namen der akademischen Institutionen Polens im Englischen und im Deutschen: ein Glossar mit Leitlinien. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2018. (Seria: Schriftenreihe Translatologie: Studien zur Übersetzungswissenschaft, Bd. 19). Sygnatura P.28062

Bednarek Justyna: Speak Polish: for beginners: a practical self-study guide: A1-A2. Warsaw: Preston School & Publishing, 2018. Sygnatura P.27536

Murphy Bernice M., Matterson Stephen (ed.): Twenty-first-century popular fiction. Edinburgh: Edinburgh University Press, © 2018. Sygnatura: P.27647

Plag Ingo: Word-formation in English. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. (Seria: Cambridge Textbooks in Linguistics). Sygnatura P.27577

 

……………………………………………………………………………………………………
[w języku francuskim]

Kędzia-Klebeko Beata, Sołonko Nelli, Weber Pierre-Frédéric (red.): Singularité: perspectives littéraire et linguistique. Szczecin: Éditions de l’Université de Szczecin, 2018. (Seria: Rozprawy i Studia – Uniwersytet Szczeciński; t. (1131) 1057). Sygnatura P.27682

 

………………………………………………………………………………………………….
[w języku niemieckim]

Tucholsky Kurt: Schloss Gripsholm: eine Sommergeschichte. Recanati: ELI, 2018. (Sygnatura: Erwachsene ELI Lektüren). Sygnatura P.27612

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[w językach wschodniosłowiańskich]

Makanin Vladimir Semenovič: Asan. Moskva: Izdatelʹstvo “È”, 2018. (Seria: Proza Sovremennogo klassika Vladimira Makanina). Sygnatura P.27396

Puškin Aleksandr Sergeevič: Pikovaâ dama. Recanati: ELI, 2018. (Seria: Adaptirovannoe ELI Čtenie). Sygnatura P.27613

Baltak Olesâ: Sankt-Peterburg ot A do Â. Recanati: ELI, 2018. (Seria: Adaptirovannoe ELI Čtenie). Sygnatua P.27614

 

2017

Świerczyńska-Głownia Weronika: Działalność programowa telewizji publicznej: kluczowe determinanty programowania i dystrybucja oferty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © 2017. Sygnatura P.28070

Szelągowska Krystyna: Listy z Ameryki: z dziejów emigracji norweskiej do Stanów Zjednoczonych w XIX wieku. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2017. (Seria: Dissertationes – Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy; t. 19). Sygnatura P.28082

Kołodziejska-Smagała Zuzanna, Antosik-Piela Maria (red.): Literatura polsko-żydowska 1861-1918: antologia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © 2017. (Seria: Studia Polsko-Żydowskie). Sygnatura P.28072

Adamski Andrzej, Gawroński Sławomir, Szewczyk Marcin (red.): Nauki o mediach i komunikacji społecznej: krystalizacja dyscypliny w Polsce: tradycje, nurty, problemy, rezultaty. Warszawa; Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Aspra; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, © 2017. Sygnatura P.28074

 

2016

Szymańska Agnieszka: Europa dziennikarzy: dyplomacja mediów i (post)narodowa Europa w świetle wypowiedzi niemieckich dziennikarzy prasowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © 2016. Sygnatura P.28078

Mrozek Mirosław: Odpowiedź retoryczna. Szczecin-Bezrzecze: Wydawnictwo “Forma”, 2016. (Seria: Piętnastka). Sygnatura P.28051

Kafka Franz: Opowieści i przypowieści. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2016. Sygnatura P.27725

Gajda Piotr: Śruba Archimedesa. Łódź: Dom Literatury: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2016. (Seria: Białe Kruki, Czarne Owce; t.7) Sygnatura P.28047

 

………………………………………………………………………………………………….
[w języku angielskim]

Lee Harper: Go set a watchman. London: Arrow Books, 2016. Sygnatura P.27716

 

2015

Samsel Karol: Prawdziwie noc. Szczecin-Bezrzecze: Wydawnictwo FORMA, 2015. (Seria: Piętnastka). Sygnatura P.28049

Gondek Katarzyna: Splątania. Szczecin-Bezrzecze: Wydawnictwo Forma, 2015. (Seria: Tablice). Sygnatura P.28056

Żuliński Leszek: Suche łany. Szczecin-Bezrzecze: Wydawnictwo Forma, 2015. (Seria: Piętnastka). Sygnatura P.28048

Majzel Tomasz: Treny echa tropy. Szczecin-Bezrzecze: Wydawnictwo Forma, 2015. (Seria: Piętnastka). Sygnatura P.28050

Wawrzyńczyk Jan (red.): Wielki słownik polsko-rosyjski = Pol’sko-russkij slovar’. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. Sygnatura P.28059

Suskiewicz Łukasz: Zależności. Szczecin-Bezrzecze; Szczecin: Wydawnictwo Forma; Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, 2015. Sygnatura P.28053

 

 KSIEGOZBIÓR FILOLOGICZNY (Siglum „BC”) – księgozbiór dostępny w Wypożyczalni BM

2019

Şafak Elif: 10 minutes 38 seconds in this strange world. London [i pozostałe]: Viking, an imprint of Penguin Books, 2019. Sygnatura BC.13363

Obioma Chigozie: An orchestra of minorities. London: Abacus, 2019. Sygnatura BC.13292

Filak Magdalena, Radej Filip: Angielski w tłumaczeniach: business: poziom podstawowy. 1. Warszawa: Preston Publishing, 2019. Sygnatura BC.13973

Filak Magdalena, Radej Filip: Angielski w tłumaczeniach: business: poziom zaawansowany. 3. Warszawa: Preston Publishing, 2019. Sygnatura BC.13975

Golonka Joanna, Komenda-Earle Barbara, Zieliński Lech: Docendo discimus: Wörter, Sätze, Grammatik: Professor Ryszard Lipczuk zum 70. Geburstag gewidmet. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2019. (Seria: Schriftenreihe Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft; Band 11). Sygnatura BC.13537

Ellmann Lucy: Ducks, Newburyport. Norwich: Galley Beggar Press, 2019. Sygnatura BC.13294

Sulikowska Anna: Kognitive Aspekte der Phraseologie: Konstituierung der Bedeutung von Phraseologismen aus der Perspektive der Kognitiven Linguistik. Berlin [i pozostałe]: Peter Lang, 2019. (Seria: Danziger Beiträge zur Germanistik; 57). Sygnatura BC.13521

Appanah Nathacha: Le ciel par-dessus le toit: roman. Paris: Gallimard, 2019. Sygnatura BC.13944

Amigorena Santiago H.: Le ghetto interieur: roman. Paris: P.O.L. éditeur, 2019. Sygnatura BC.13937

Tuil Karine: Les choses humaines: roman. Paris: Gallimard, 2019. Sygnatura BC.13945

Charrington Mary: Oxford explorers 2: książka nauczyciela. Oxford: Oxford University Press, 2019. Sygnatura BC.13290

Charrington Mary, Covill Charlotte, Shipton Paul: Oxford explorers 2: podręcznik. Oxford: Oxford University Press, 2019. Sygnatura BC.13289

Nesbø Jo: Pierwszy śnieg. Wrocław, Poznań: Publicat, © 2019. (Seria: Ślady Zbrodni). Sygnatura BC.13816

Świerczyńska Dobrosława: Przysłowia w 12 językach. Warszawa: PWN, 2019. Sygnatura BC.13976

Rushdie Salman: Quichotte: a novel. London: Jonathan Cape, 2019. Sygnatura BC.13296

Quentin Abel: Sœur. Paris: Éditions de l’Observatoire, 2019. Sygnatura BC.13946

Dubois Jean-Paul: Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon. [Paris]: Éditions de l’Olivier, 2019. Sygnatura BC.13940

Osikiewicz Anna: “Verschwiegenes, das nach Worten verlangt”: Mangel, Schuld, Entsagung und Tod in den Romanen von Urs Faes. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2019. (Seria: Schriftenreihe Poetica; Band 156). Sygnatura BC.13536

Owens Delia: Where the crawdads sing. London: Corsair, 2019. Sygnatura BC.13293

 

2018

Wobmann Fanny: Am Meer dieses Licht: Roman. Zürich: Limmat Verlag, © 2018. Sygnatura BC.13532

Lucadou Julia von: Die Hochhausspringerin: Roman. Berlin: Hanser, 2018. Sygnatura BC.13534

Warner Marina: Fairy tale: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2018. (Seria: Very Short Introductions: stimulating ways in to new subjects; 550). Sygnatura BC.13978

Sarecka Ilse: Keine Königskinder: Roman. Stamsried: Verlag Ernst Vögel, © 2018. Sygnatura BC.13524

Bulliard Éric: L’adieu à Saint-Kilda: roman. Charmey: Éditions de l’Hèbe, 2018. Sygnatura BC.13807

Desarzens Corinne: L’Italie, c’est toujours bien. Genève: Éditions la Baconnière, © 2018. Sygnatura BC.13048

Sandoz Thomas: La balade des perdus: roman. Paris: Bernard Grasset, 2018. Sygnatura BC.13049

Murith Damien: Le livre des maudits: intégrale. Lausanne: L’Âge d’Homme, © 2018. (Seria: Collection Littératures – L’Âge d’Homme). Sygnatura BC.13050

Dusapin Elisa Shua: Les billes du Pachinko. Carouge-Genève: Zoe, © 2018. Sygnatura BC.13045

Lobe Max: Loin de Douala. Carouge-Genève: Zoe, © 2018. Sygnatura BC.13046

Hugentobler Michael: Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte: Roman. München: dtv, 2018. Sygnatura BC.13533

Genoux Claire:  Lynx. [Paris]: Éditions corti, 2018. (Seria: Domaine Français). Sygnatura BC.13044

Kverneland Steffen: Munch. Oslo: No Comprendo Press, 2018. Sygnatura BC.13703

Øverli Frode: Pondus: 17 i nøtten. Oslo: Egmont Kids Media, 2018. Sygnatura BC.13704

Baker Lida R., Gershon Steven: Skillful listening & speaking 1: student’s book. London: Macmillan Education, 2018. Sygnatura BC.13260

Bohlke David, Lockwood Robyn Brinks: Skillful listening & speaking 2: student’s book. London: Macmillan Education, 2018. Sygnatura BC.13264

Sharma Pete: Skillful listening & speaking 1: teacher’s book. London: Macmillan Education, 2018. Sygnatura BC.13261

Pathare Emma, Pathare Gary: Skillful listening & speaking 2: teacher’s book. London: Macmillan Education, 2018. Sygnatura BC.13265

Bohlke David: Skillful reading & writing 1: student’s book. London: Macmillan Education, 2018. Sygnatura BC.13262

Rogers Louis: Skillful reading & writing 2: student’s book. London: Macmillan Education, 2018. Sygnatura BC.13266

Day Jeremy: Skillful reading & writing 1: teacher’s book. London: Macmillan Education, 2018. Sygnatura BC.13263

Pathare Emma, Pathare Gary: Skillful reading & writing 2: teacher’s book. London: Macmillan Education, 2018. Sygnatura BC.13267

Łabuda Marek: Słuchaj i mów: angielski – podstawy: kurs na poziomie A1/A2. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, © 2018. (Seria: Pons). Sygnatura BC.13268

Felder Anna: Sous l’œil du chat. [Le Mesnil Mauger]: Le Soupirail, © 2018. Sygnatura BC.13809

Kramer Pascale: Une famille: roman. [Paris]: Flammarion, 2018. Sygnatura BC.13804

Gremaud Rinny: Un monde en toc. Paris: Seuil, 2018. (Seria: Fiction & Cie). Sygnatura BC.13806

 

2017

Skalova Marina: Amarres: récit. Lausanne: L’Âge d’Homme, © 2017. (Seria: Contemporains). Sygnatura BC.13047

Atkinson Victoria: Angielski: konwersacje: dla początkujących i średnio zaawansowanych. Warszawa: Edgard,
© 2017. Sygnatura BC.13291

Davies Rebecca: Angielski raz, dwa, trzy, cztery!: kurs nauki języka w cztery tygodnie. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, © 2017. (Seria: Pons). Sygnatura BC.13259

Poiarkov Rosemarie: Aussichten sind überschätzt: Roman. Salzburg, Wien: Residenz Verlag, © 2017. Sygnatura BC.13546

Sautner Thomas: Das Mädchen an der Grenze: Roman. Wien: Picus Verlag, © 2017. Sygnatura BC.13526

Schlembach Mario: Dichtersgattin: Roman. Salzburg, Wien: Otto Müller Verlag, © 2017. Sygnatura BC.13527

McCarthy Michael, O’Dell Felicity: English idioms in use: intermediate: 62 units of vocabulary reference and practice: self-study and classroom use. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. Sygnatura BC.13967

Meizoz Jérôme: Faire le garçon. Carouge-Genève : Éditions Zoé, 2017. Sygnatura BC.13808

Schibli Barbara: Flechten: Roman. Zürich: Dörlemann, © 2017. Sygnatura BC.13531

Bärfuss Lukas: Hagard. Carouge-Genève: Éditions Zoé, 2017. Sygnatura BC.13811

 

Pohl Ronald: Kind aus Blau: Roman der Rückbildung: ein Miles-Davis-Brevier. Klagenfurt; Graz: Ritter Verlag,
© 2017. (Seria: Ritter Literatur). Sygnatura BC.13523

Maher John Christopher: Multilingualism: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2017. (Seria: Very Short Introductions: stimulating ways in to new subjects; 525). Sygnatura BC.13980

Flükiger Isabelle: Retour dans l’Est. [Fribourg]: Éditions Faim de Siècle, © 2017. Sygnatura BC.13043

Post Jonathan F.S.: Shakespeare’s sonnets and poems: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2017. (Seria: Very Short Introductions; 534) Sygnatura BC.13984

Wells Stanley W.: Shakespeare’s tragedies: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2017. (Seria: Very Short Introductions: stimulating ways in to new subjects; 522). Sygnatura BC.13985

Nesbø Jo: Snømannen: en Harry Hole – thriller. Oslo: Aschehoug, 2017. Sygnatura BC.13453

Nowell-Smith Geoffrey: The history of cinema: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2017. (Seria: Very Short Introductions : stimulating ways in to new subjects; 543). Sygnatura BC.13986

 

2016

Ragde Anne B.: Berlinerpoplene: roman. Oslo: Forlaget Oktober, 2016. Sygnatura BC.13707

Passingham Richard E.: Cognitive neuroscience: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2016. (Seria: Very Short Introductions: stimulating ways in to new subjects; 489). Sygnatura BC.13977

Van Es Bart: Shakespeare’s comedies: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2016. (Seria: Very Short Introductions; 467). Sygnatura BC.13983

Holm Ingebjørg Berg: Stjerner over, mørke under. Bergen: Vigmostad Bjørke, 2016. Sygnatura BC.13776

Lund Børge: Sykt travelt. [Oslo]: Egmont Publishing, 2016. Sygnatura BC.13702

Schwab Friederike (hrsg.): Verführung zum Staunen: Anthologie. Graz: Leykam, © 2016. Sygnatura BC.13547

 

2015

Szkutnik Leon Leszek: Myślimy po angielsku: ucz się z wyobraźnią! Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 2015. Sygnatura BC.13970

Rohde Hanne Kristin: Mørke hjerter: kryminalroman. Oslo: Kagge Forlag, 2015. (Seria: Kagge Pocket). Sygnatura BC.13715

Iwasiów Inga: Pięćdziesiątka. Warszawa: Wielka Litera, © 2015. Sygnatura BC.13486

Harari Yuval Noah: Sapiens: a brief history of humankind. London: Vintage, 2015. Sygnatura BC.13297

Wells Stanley W.: William Shakespeare: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2015. (Seria: Very Short Introductions; 60). Sygnatura BC.13987

 

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2021